Christian 2. og hollænderne på Amager

For omkring 500 år siden var Christian 2. konge af Danmark. Men før Christian blev konge, da han endnu kun var kronprins, besøgte han byen Bergen i Norge. Her mødte han Dyveke, der var datter af mor Sigbrit. Dette kom til at få stor betydning for Christians fremtid. 

I forløbet får eleverne indblik i Christian 2. og mor Sigbrits indflydelse på dansk historie, men især også på Amagers historie. St. Magleby blev tidligere omtalt som hollænderbyen, fordi Christian 2. inviterede en gruppe hollandske bønder til Amager i 1500-tallet. Hollænderne fik tildelt privilegier af kongen og havde deres retssystem og kunne opretholde deres egen særlige kultur.  Deres spor præger stadig det lokale samfund. De hollandske bønder var driftige grøntsagsavlere og dygtige sælgere på torvene i København, hvorfor Amager siden blev kendt som Københavns spisekammer.

Formålet med forløbet er:

  • at eleverne opnår viden om Christian 2.s indflydelse på Amagers historie.
  • at eleverne opnår viden om de hollandske indvandreres betydning for Amager.
  • at eleverne stifter bekendtskab med nye begreber og termer.

Alderstrin: 2.-9. klasse (undervisningen er differentieret for indskoling, mellemtrin og udskoling).

Fag: Historie.

Mål: Kendskab til Christian 2.s historie og de hollandske bønders betydning for Amager.

Metode: Vekslen mellem oplæg og øvelser/opgaver/diskussioner.

Varighed: 1 time.

Lokation: Amagermuseet.


Undervisningsmateriale

Der er udarbejdet et gratis undervisningsmateriale  om Christian 2. og hollænderne. Det er målrettet 6. - 7. klasse og kan bruges uafhængigt af museumsbesøg. 

Materialet kan hentes her. 


Bestilling af forløb

Undervisningsforløbet kan bestilles ved at sende en mail til skoletjeneste@museumamager.dk med følgende information:

  • Navn på undervisningsforløb
  • Kontaktperson (navn og telefonnummer)
  • Navn på institution
  • Klassetrin og antal børn
  • Ønsket dato og tidspunkt for besøg

Pris

Forløbet er gratis for skoler fra Dragør og Tårnby kommune. For skoler uden for kommunen koster forløbet 300 kr.