Hollænderbønderne og Bourdieus kapitalformer

Ifølge den franske sociolog Pierre Bourdieu er der flere former for kapital; økonomisk, social og kulturel. Kapitalformerne er gode redskaber til at beskrive den indflydelse, hollænderbønderne udøvede på Amager. Selvom deres økonomiske privilegier kun omfattede Store Magleby, påvirkede den hollandske kultur hele øen, og hollændernes ånd lever den dag i dag.

Undervisningsforløbet, "Hollænderbønderne og Bourdieus kapitalformer", tager eleverne med på en omvisning på Amagermuseet, hvor de skal høre om øens særegne lokalhistorie og -identitet. Herefter skal eleverne selv reflektere over, hvordan de tre kapitalformer kommer til udtryk i hhv. fastelavnsfejringen, kirken og amagerdragten, samt finde genstande i udstillingerne, der understøtter deres argumenter.  

Dragterne skildrede efter udsmykning hvor stor en økonomisk kapital man havde. Der er en materiel værdi i dragten, og man brugte det til markedsføring. Dragterne skildrer [også] et fællesskab, da man i området havde samme dragter på. Det er den sociale kapital - de gav presige og status. Dragterne skildrer ift. kulturel kapital hvor man kom fra, og hvilken kultur man hørte til. Da man som hollænder havde en bestemt viden ift. landbrug og salg, derfor ville folk være som dem.

       - Besvarelse af elever fra Himmelev Gymnasium

Formålet med forløbet er:

  • at eleverne opnår viden om hollænderbøndernes indvandring til Amager.
  • at eleverne reflekterer over lokalidentitet og erindringshistorie.
  • at eleverne stifter bekendtskab med Bourdieus kapitalformer kan bruge dem til at forstå hollænderbøndernes indflydelse.

Klassetrin: Fra 9. klasse til. 3.g.

Fag: Historie, samfundsfag.

Mål: At eleverne opnår kendskab til hollænderbøndernes særlige status i datidens lokalmiljø, og kan udvælge historiske genstande til belysning af historiske problemstillinger.

Metode: Vekslen mellem oplæg/opgaver/diskussioner.

Varighed: 1,5 time.

Lokation: Amagermuseet.


Forberedelse

Som forberedelse til undervisningsforløbet kan eleverne læse Mentz, Søren: Portræt af et lokalsamfund – fra amagerdragt til røvgevir, Aarhus Universitetsforlag, 2019, s. 62-95 samt artiklen Mentz, Søren: ”Historiebevidsthed, lokalidentitet og moderne kunst”.


Bestilling af forløb

Undervisningsforløbet kan bestilles ved at sende en mail til skoletjeneste@museumamager.dk med følgende information:

  • Titel på undervisningsforløb
  • Kontaktperson (navn og telefonnummer)
  • Navn på institution
  • Klassetrin og antal børn
  • Ønsket dato og tidspunkt for besøg

Pris

Forløbet er gratis for skoler og gymnasier fra Dragør og Tårnby kommune. For skoler og gymnasier uden for kommunen koster forløbet 300 kr.